Lime Tart 1P

Lime bestani base, a lime cream filling, a layer of pink pomelo jelly, and a delicate lime chantilly, Fresh pomelo segments add a final touch of citrusy perfection

140.000 ₫ 140000.0 VND 140.000 ₫

140.000 ₫

  • Kích thước
    • 1Person

Sự kết hợp này không tồn tại.

Kích thước: 1Person

Điều khoản và Điều kiện
Trong quá trình thanh toán, bạn sẽ được xác nhận thời gian giao hàng