Mille Feuille Classic Diplomate

Crispy French puff pastry filled with Classic Diplomat cream

1.000.000 ₫ 1000000.0 VND 1.000.000 ₫

1.000.000 ₫

  • Kích thước
    • 6/8 people (L)
    • 3/4 people (M) - 500.000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Trong quá trình thanh toán, bạn sẽ được xác nhận thời gian giao hàng