Saint-Honore

French classic dessert. A circle of puff pastry, pastry cream and whipped cream with peanut praline. Choux filled with praline cream.

1.100.000 ₫ 1100000.0 VND 1.100.000 ₫

1.100.000 ₫

  • Kích thước
    • 6/8 people (L)
    • 3/4 people (M) - 550.000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Trong quá trình thanh toán, bạn sẽ được xác nhận thời gian giao hàng